• شنبه 21 تیر 1399
  • 22:10

مدیر کل میراث فرهنگی تهران در مراسم معارفه مدیر موزه آبگینه و سفالینه :

پایداری مخاطبین در گرو شناخت درست سلایق بازدیدکنندگان موزه ای است

رجبعلی خسروآبادی مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در حاشیه معارفه مدیر جدید موزه آبگینه با اظهار آنکه تغییرات مدیریتی برای بازکردن یک صفحه جدید است نه کتابی جدید گفت:  موزه های تحت سرپرستی استان نیازمند تغییر نگرشی و ابزاری است .

وی با اعلام آنکه پایداری مخاطبین در گروه شناخت درست سلایق و خواسته های بازدیدکنندگان موزه ای است افزود :معرفی هرچه بهتر موزه ها با  تعامل بخش دانشگاهی و ایجاد باشگاه مخاطبین محقق خواهد شد .

وی تاکید کرد قطعا مدیران جدید با نگرشهایی جدید و همکاری کارکنان باعث تحول و حل بسیاری از مشکلات موزه ها خواهند شد.

وی  با بیان آنکه داشتن نگاه مدیریتی به مراتب  مهمتر از ابزار مدیریتی است تصریح کرد: داشتن تعامل با سازمان های فرهنگی همسو می تواند به عنوان یک ابزار کمکی  همراه مدیران باشد و  این امر تنها با داشتن نگاهی مدیریتی بدست می آید.

خسروآبادی در پایان گفت اداره کل میراث فرهنگی تهران تنها وظیفه سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد موزه های تابعه را بر عهده خواهد داشت  و بقیه امور در جذب مشارکت ها و معرفی هرچه بهتر موزه، بسته به خلاقیت و نگرش مدیر موزه خواهد بود.

در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات مهدی نصیری مدیر اسبق موزه ،  سرکار خانم محبی به عنوان مدیر جدید موزه آبگینه معرفی شدند.

امتیاز به خبر :