• ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399
  • 17:48

نخستین جلسه انجمن های میراث فرهنگی شهرستان نهبندان برگزار شد

نخستین جلسه انجمن های میراث فرهنگی شهرستان نهبندان برگزار شد

حسن رمضانی در نخستین جلسه انجمن های میراث فرهنگی شهرستان نهبندان ، توضیحاتی در خصوص ثبت جهانی آسبادها در خراسان جنوبی ارائه داد و وجود قلعه های سنگی و آثار شاخص شهرستان را در جذب گردشگری مهم دانست.

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی یکی از راههای توسعه گردشگری در خراسان جنوبی را تعامل در بخش گردشگری دانست و افزود: ظرفیت و تنوع گردشگری استان را برای جذب گردشگران فراوان است.

وی در خصوص انجمن های میراث فرهنگی گفت: وجود انجمن ها برای حفظ آثار ضروری است و اعضای انجمن ها نمایندگانی از مردم هستند که در حفظ و توسعه میراث فرهنگی و نشان دادن راه در خصوص میراث تلاش می کنند.

رمضانی به قدمت شهرستان نهبندان اشاره کرد و توضیحاتی درخصوص شناسنامه نهبندان از کتب تاریخی بیان کرد.

وی اذعان داشت: تمامی افراد جامعه در بوجود آوردن میراث فرهنگی نقش به سزایی داشته اند و به تبع حفظ و حراست از دستاورد های میراث فرهنگی در طول سالها از عهده میراث فرهنگی به تنهایی خارج بوده و مردم که صاحبان و پدید آورندگان میراث فرهنگی می باشد بهترین حافظان، مشاوران و ناظران در این زمینه خواهند بود.

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی ادامه داد: قانونگذار، انجمن های میراث فرهنگی را پیش بینی نمود تا همگان را در عرصه ها و حوزه های مختلف کمک کنند و از توان تمام اقشار جامعه برای پیشبرد اهداف سازمانی استفاده شود.

وی افزود: بخشی از اهداف انجمن ها، دغدغه و حراست از میراث فرهنگی است و تلاش شده در ترکیب انجمن های میراث فرهنگی تمام کسانی که بیشترین ارتباط با موضوعات اجتماعی را دارند حضور داشته باشند، بخشی دستگاههایی که در ایجاد نظم، حراست و حفاظت از میراث فرهنگی می توانند موثر باشند حضور دارند و بخش دیگر از به کار گرفتن، همفکری فرهیختگان و معتمدین و یک بخش هم کمک به حفظ فیزیکی از آثار و ابنیه های تاریخی با استفاده از توان شوراهای اسلامی و شهرداری پیش بینی شده است.

رمضانی با اشاره به موقعیت خاص شهرستان نهبندان که در مجاورت مرز است و آثار ارزشمندی این شهرستان گفت: اگر دچار غفلت شویم ممکن است این ذخایر بزرگ میراث فرهنگی را ازدست بدهیم.

وی تاکید کرد: ارتباط انجمن های میراث فرهنگی نباید ارتباط یک طرفه باشد انجمن های میراث فرهنگی در شهرستان باید ناظر بر عملکرد مدیران و همکاران ما باشند و در راستای دغدغه ها و ایده های مردم قدم بردارد.

در این جلسه مصوب شد: شهرداری در تملک خانه همایونی و بازسازی آن همکاری و تملک نمایند و تفاهم نامه ای با شهرداری بسته شود و چنانچه که خانواده مالک متقاعد شود شهرداری هزینه های تملک آن را قبول کند .

در پایان جلسه حکم اعضاء انجمن های میراث فرهنگی شهرستان از طرف اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی به آنها تقدیم شد.

امتیاز به خبر :