• پنجشنبه 14 فروردین 1399
  • 13:29

تخصیص 300 میلیون تومان جهت زیرساخت‌های باباامان و بش‌قارداش

تخصیص 300  میلیون تومان جهت زیرساخت‌های باباامان و بش‌قارداش
برای ایجاد زیرساخت های گردشگری در دومنطقه نمونه ملی  بابا امان وبش قارداش مبلغ300 میلیون تومان ازطرف معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی کشور اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی،عیسی نورالهی سرپرست اداره کل گفت: طی جلساتی که با سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی وسرمایه گذاری سازمان ، تاجیک مدیر کل مناطق نمونه سازمان و براتیان شهردار و اعضای شورای شهر برگزار شد، معاون سرمایه گذاری سازمان با اعلام رضایت مبنی بر تعامل دو دستگاه شهرداری ومیراث فرهنگی با مبلغ 300میلیون تومان جهت زیرساخت های گردشگری (سرویس بهداشتی ،محوطه سازی،نمازخانه و...) موافقت کرد. 

نورالهی افزود: شهرداری بجنورد نسبت به تهیه وتدوین طرح جامع مطالعاتی مناطق نمونه ملی بابا امان وبش قارداش نیز موافقت کرد.

وی گفت: این طرح شامل شرح خدماتی است که شامل تمامی زمینه های مطالعاتی در جهت شکوفایی منطقه به لحاظ موقعیت  آب وهوایی ،جذب گردشگر ،زمین شناسی و... است.

وی با اشاره به اينكه با تهیه طرح جامع، ساماندهی مناطق نمونه  گردشگری بهبود یافته و جلب و جذب سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت گفت: با انجام این مهم، اهداف در هر منطقه گردشگری به خوبی شناخته شده و در جهت دستیابی به آنها برنامه ریزی مناسب تری صورت می پذیرد.


امتیاز به خبر :