• ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399
  • 08:26

تخریب ساخت وساز غیر مجاز در حریم تل ضحاک فسا

تخریب ساخت وساز غیر مجاز در حریم تل ضحاک فسا
مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فسا از تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در حریم اثر تاریخی تل ضحاک فسا خبرداد.

حسن محمودی با اشاره به اقدام غیر قانونی یکی از اهالی منطقه در راستای ساخت و ساز غیر مجاز در حریم اثر تاریخی تل ضحاک فارس گفت: با شکایت این اداره کل و رای شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان دستور رفع آثار مستحدنه به دادگستری شهرستان فسا اعلام شد.

وی افزود : در نتیجه باتوجه به دستور دادیار اجرای احکام کیفری شهرستان با حضور نماینده حقوقی میراث فرهنگی استان و فرماندهی پاسگاه انتظامی کوشک قاضی تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز انجام گرفت . 

مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فسا گفت : آثار تاریخی حرائمی دارند که هرگونه ساخت و ساز در پیرامون این حرایم نیاز به نظر کارشناسی میراث فرهنگی دارد و بنابراین افرادی که در پیرامون حرایم این آثار به نحوی کار یا فعالیت می کنند می بایست ضوابط و قوانین میراث فرهنگی را در نظر گرفته تا ضمن عدم مواجه شدن با برخوردهای قانونی متوجه ضرر و زیان مادی و معنوی نشوند. 

گفتنی است تل ضحاک شهرستان فسا درسال 1310 به شماره 15 یکی از آثار های شاخص استان است که به ثبت ملی رسیده است . 


امتیاز به خبر :