• یکشنبه 11 خرداد 1399
  • 21:15

دیدار معاون صنایع دستی با هنرمندان خراسان جنوبی

دیدار معاون صنایع دستی با هنرمندان خراسان جنوبی

یکی از وظایف خطیر هنرمندان هویت سازی است و این هویت نشان اعتبار و نیز وزنه فکری و فرهنگی ما است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، نامور مطلق معاون صنایع دستی چهارشنبه 12 آذر در دیدار با هنرمندان خراسان جنوبی گفت:وظیفه دیگر هنرمندان نقد سازنده از وضعیت موجود است و تنها نقد سازنده می تواند زمینه تحول و نوآوری را در جامعه بوجود آورد.

معاون صنایع دستی کشور با بیان اینکه متن سازی و هویت سازی یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند گفت: ملتی که نتواند متن بسازد، قطعا نخواهد توانست هویت خود را بسازد و آن را حفظ کند.

وی از کارهای هنری و ادبی به عنوان متن سازی در یک جامعه یاد کرد و گفت: هر چه ما بیشتر متن های فاخر بسازیم در جهان بلند قامت تر خواهیم بود.

نامورمطلق اظهار داشت: مسوولان فقط امانت دار هنرمندان هستند ، از آنجا که هنر، آئینه جامعه و شاخصی است تا وضعیت فرهنگی یک جامعه شناخته شود، لذا مسوولان حق دخل و تصرف و تغییر و تعدیل در آثار هنری را ندارند.

وجیهه قنبری امتیاز به خبر :