• دوشنبه 13 مرداد 1399
  • 19:23

مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد:

انجام 35 کاوش باستان شناسی در 17 استان کشور

انجام 35 کاوش باستان شناسی در 17 استان کشور

مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی گفت: از آغاز سال جاری تا کنون 35 کاوش باستان شناسی در 17 استان کشور انجام شده است.

علیرضا تابش در حاشیه بازدید از پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس، موزه فرش گنبد، شهر باستانی گرگان و قلعه پل گنبد کاووس در محل کاوش های باستان شناسی هیات پژوهش های مشترک باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور و دانشگاه ادینبورگ گفت: بعد از سالها بی توجهی به کاوش های باستان شناسی در کشور و تعطیلی چند ساله، این پژوهشها با برنامه ریزی های انجام شده در پژوهشگاه سازمان، عملیات کاوش در محوطه ها و سایت های تاریخی کشور از سر گرفته شد.

تابش بیان کرد: از آغاز سال جاری تا کنون 35 کاوش باستان شناسی در 17 استان کشور انجام شده است که امیدواریم در سال آینده با افزایش بودجه پژوهشگاه سازمان و برنامه ریزی هایی که انجام خواهد شد، کاوش های باستان شناسی در محوطه های تاریخی کشور به طور نظام مند افزایش یابد.

وی با اشاره به تلاشهای انجام شده پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی طی یک سال اخیر گفت: انتقال کتابخانه و مرکز اسناد سازمان و ساماندهی این مجموعه بزرگ اسنادی و علمی یکی از دستاوردهای بزرگ همکاران ما در سازمان میراث فرهنگی بود.

وی افزود: توجه به پژوهشهای کاربردی در پژوهشکده های سازمان و تعامل معاونت میراث فرهنگی و پژوهشگاه، قابل توجه است.

تابش با توجه به در پیش بودن هفته پژوهش در ماه جاری از برگزاری برنامه های متنوع توسط پژوهشگاه و معاونت های سازمان و ادارات کل استانی میراث فرهنگی در سراسر کشور خبر داد و گفت: بخشی از دستاوردهای پژوهشی سازمان در این هفته با مشارکت پژوهشگران و دانشگاهیان بیان خواهد شد.

امتیاز به خبر :