• دوشنبه 12 خرداد 1399
  • 23:43

مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر:

موزه مردم شناسی بوشهر نیازمند ساماندهی است

موزه مردم شناسی بوشهر نیازمند ساماندهی است

محمدابراهیم فروزاني مدير كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري بوشهر ،از موزه مردم شناسي استان به منظور ارزیابی فضا و چیدمان دوباره موزه بازديد کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري بوشهر ؛وی ضمن بازديد، مشكلات و نيازمندي هاي موزه را مورد بررسي قرار داد وپيشنهاداتی در جهت ارتقاي كيفيت ارائه خدمات ارائه کرد.

فروزاني بر لزوم انجام مرمت هاي اساسي ساختمان موزه ،تجديد نظر در بحث محتواي موزه و استفاده از تجربيات انديشمندان ،صاحبنظران و اساتيد حوزه فرهنگ بوشهر تأكيد كردو گفت: پرداختن به ارتباطات مردمي،برآورده كردن نيازهاي فرهنگي و انتظارات مردم از موزه ،تنوع دادن به خدمات ارائه شده ،راه اندازي نمايشگاه هاي تخصصي موقت و ديگر فعاليت هاي جانبي فرهنگي مي تواند در ارتقاء جايگاه موزه مؤثر واقع شود.

وی افزود: همه اين مسائل باید در شوراي پژوهش اداره كل مطرح و به تصويب برسد.

وجیهه قنبری امتیاز به خبر :