• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 21:00

مدیرکل میراث فرهنگی استان خراسان شمالی:

بقایای دو مسجد از دل شهر بلقیس بیرون آمد

بقایای دو مسجد از دل شهر بلقیس بیرون آمد

بقایای دو مسجد در پی یافته های باستان شناسی از دل شهر تاریخی بلقیس بیرون آمد که مربوط به قرون سوم وچهارم ودوره ایلخانی است.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی؛محمد سویدانلویی مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به فصل ششم کاوش های باستان شناسی شهر تاریخی بلقیس گفت: درمحدوده معروف به منار تپه شواهدی دال بر وجودمسجد جامعی در این تپه بود که  کاوش  باستان شناختی انجام گرفت.

وی گفت : طبق این کاوش ها بقایایی از دو مسجد، یکی متعلق به قرون سوم و چهارم هجری ودیگری متعلق به دوره ایلخانی و سربداری کشف شد.

سویدانلویی ضمن اشاره به کاووش تپه منار در سه فصل مجزا افزود:با کشف این دو مسجد که حاکی از مساجد عظیم در این شهر است فرهنگ وتمدن اسلامی بیش ازپیش در این محوطه تاریخی نمود پیدامی کند.

علیرضا نجفی مسوول پایگاه شهر تاریخی بلقیس نیز درخصوص ساختار مسجد ها گفت: ستون های به کار رفته در شبستان مسجد مربوط به قرون سوم وچهارم  از نوع آجر با طول و عرض یک متر می باشند .

وی افزود: ابعاد و تعدادستونهای به کار رفته دراین بنا نشان می دهد درقرون سوم و چهارم هجری قمری شهر تاریخی اسفراین دارای مسجد عظیمی بوده است.

وی گفت:برای روشن شدن تعدادستون های به کاررفته و دیگرساختار این مسجد نیاز به کاوش های باستان شناسی  است.

مسئول پایگاه شهر تاریخی بلقیس در رابطه با مسجد دوره ایلخانی وسربداری نیز بیان داشت: بقایای  این مسجد برروی ساختار مسجد قرون سوم و چهارم  هجری قمری قرارگرفته است که بخش های از آن در ضلع شمال شرقی تپه منار طی کاوش های باستان شناسی از زیر خاک بیرون آورده شدهاست.

وی افزود: از این مسجد بقایای پایه ایوان ورودی مزین به آجرفرش ، بخشی از صحن حیاط  با حوضچه ، بخشی از فضای  معماری رواق های بخش شمال غربی که در اطراف صحن حیاط قرار داشته اند کشف شد.

نجفی  اظهار داشت : ایوان بنا دارای کف آجرفرش از نوع خفته -راسته و دارای تزئینات گچبری خاص دوره ایلخانی و در حاشیه بام دارای تزئینات دندان موشی بوده است. بنا در دو دوره مورد نظر بازسازی و مرمت قرار گرفته است.

وی مصالح به کار رفته در بنا را آجر، ملات گچ و از  لاشه و قلوه سنگ برای مقاوم سازی بستردانست وافزود: این بنا احتمالا با حمله تیمور تخریب شده همان مسجد دوره صفویه است که بخش هایی از آن را امروزه می توان درلایه های بالای منار تپه مشاهده کرد که داخل آوار مدفون شده که نیاز به ادامه کاوش های باستان شناسی دارد.

وجیهه قنبری امتیاز به خبر :