• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 07:02

مدیرکل میراث فرهنگی استان خراسان شمالی:

گردشگری کلید اقتصاد مقاومتی است

گردشگری کلید اقتصاد مقاومتی است

استان خراسان شمالی باتوجه به فرصت ها وقابلیت های بالقوه گردشگری،هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در میان سایر استان ها درعرصه گردشگری داشته باشد

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی،محمد سویدانلویی مدیرکل میراث فرهنگی استان در کارگروه گردشگری میراث فرهنگی که با حضور علی نیا معاون عمرانی واعضای کارگروه برگزار شد گفت: پژوهش های انجام شده بیانگر این است  که بین رویکرد علمی وعملی د رتوسعه گردشگری استان شکاف وجود دارد، در رویکرد علمی نشان از قابلیت ها ومزیت هاوجود دارد ولی در رویکرد عملی نشان از ضعف در استفاده از این مزیت ها وجود دارد.

وی تاکید کرد: برای موفقیت در عرصه گردشگری ورفع شکاف ها باید از لحاظ اجرایی وسیاسی (تغییر نگرش) از نظر زیرساختی حمل ونقل وفناوری ونیروی انسانی تغییراتی ایجاد نماییم

سویدانلویی گفت: اقتصاد مقاومتی  که مقام معظم رهبری فرمودند به معنی ریاضت اقتصادی نیست بلکه به معنی استفاده از همه ظرفیت قابلیت و پتانسیل ها درهمه عرصه هاست وبه نظر بنده گردشگری کلید اقتصاد مقاومتی است باید تلاش کنیم که موانع را برطرف کنیم

وی سپس گفت: بررسی ها نشان می دهد که بیش از نیمی از مردم این استان از تولیدات صنایع دستی منطقه خود بی اطلاع هستند.
محمد سویدانلویی اظهار کرد:اطلاع رسانی درستی در امر شناساندن صنایع دستی خراسان شمالی به ساکنان این استان صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: برای رفع این مشکل چهار کارگروه برای بررسی کارهای کارشناسی زیر گروه گردشگری از جمله تبلیغات و بازاریابی تشکیل شده تا بتوان تبلیغات مناسبی را برای معرفی صنایع دستی به مردم استان و کشور داشت.
دبیر کارگروه گردشگری همچنین خواهان صدور مجوز برای بازسازی و نوسازی رستوران های بین راهی از جمله در حوزه شهرستان مانه و سملقان شد.
سویدانلویی همچنین اظهار کرد: اکثر غذاخوری های روستای چمن بید در این شهرستان با قدمت بیش از 40 تا 50 سال فعالیت دارند که به علت فرسودگی توان خدمات رسانی مطلوب به مسافران را ندارند.


وجیهه قنبری امتیاز به خبر :