• ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399
  • 21:28

در خراسان جنوبی؛

پخت آش غلور در مراسم های مختلف مذهبی و معنوی

آیین آش غلور که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است برای مراسمی مانند تمنای باران پخت می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی، آش غلور توسط مردم و معمولاً در حسینیه ها و مساجد با همکاری هیأت امنا و دستجات عزاداری پخته می شود.

مواد اصلی آش به صورت نذری توسط مردم به هیأت امنا و افراد خیر به آشپزها تحویل داده می شود.

دیگ های بزرگ که برای این کار در نظر گرفته شده باید تا صبح به نوبت توسط افراد هم زده شود تا خوب جا بیافتد. در هنگام به هم زدن غلور، کسی که حاجتی دارد در دل نیت می کند به امید آن که برآورده شود.

مراحل پخت معمولاً تا صبح طول می کشد و بعد بین مردم برای تبرک و برآوردن حاجات و...توزیع می شود.

 ارزش این مراسم در اصل به وفاق اجتماعی و تأثیرات دینی- مذهبی آن در بین جامعه و همچنین توریع غذا بین مستمندان و مردم است.

مهارت پخت آش غلور به شماره 814  بهمن سال 91 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وجیهه قنبری امتیاز به خبر :