• جمعه 09 اسفند 1398
  • 15:49

ايجاد بازار رقابتي در بين صنعتگران صنايع دستي شهرستان زرند

زمينه مناسب براي ايجاد بازار رقابتي در بين صنعتگران و فعالان مجاز صنايع دستي با همكاري مجمع امور صنفي شهرستان زرند مهيا مي شود.

به گزارش روابط عمومی  اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان محمد اسلامي  نماينده اداره كل ميراث فرهنگي، استان در شهرستان زرند با اعلام خبر فوق گفت : به زودي با همكاري مجمع امور صنفي اين شهرستان زمينه اي براي ايجاد بازار رقابتي در بين صنعتگران و فعالان مجاز مهيا خواهد شد.

وي افزود: در اولين گام صنعتگران صنايع دستي خود را در يكي از مجتمع هاي تجاري اين شهرستان  به نمايش و عرضه خواهند گذاشت.

اسلامي با بيان اينكه در گام دوم  با استفاده از متدهاي تبليغاتي فضا را براي معرفي ، عرضه و فروش مناسب فراهم كرده  تا هم توليد كننده و هم متقاضي از اين مسئله نفع ببرند، تصريح كرد: بازار يابي  محصولات دستي زرند در ساير نقاط كشور مرحله سوم است و در آخرين گام نيز بدنبال ايجاد دفتر فروش صنايع دستي در يكي از كشورهاي عربي خواهيم بود كه در اين مسيرنقش بخش خصوصي بسيار تاثير گذار است.

نماينده اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان درشهرستان زرند با اشاره به اينكه متاسفانه واسطه گري تاثير منفي درفعاليتهاي اقتصادي هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي گذاشته است ، اظهارداشت: حضور دلالان و افرادي كه تقليد كننده صنعتگران واقعي هستند آسيبهاي جدي بر پيكره صنايع دستي وارد كرده است .

وي خاطرنشان كرد: 3 هزار صنعتگر به معناي 3 هزار شغل است بنابراين بايد اين آمار نمود خود را در عرصه اقتصادي داشته باشد.

وجیهه قنبری امتیاز به خبر :

آخرین اخبار