• جمعه 09 اسفند 1398
  • 16:11

برگزاری کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان

کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و کردشکری استان زنجان با محوریت سطح بندی جاذبه های گردشگری برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان یحیی رحمتی مدیر کل میراث فرهنگی استان اساس مصوبه جلسه گذشته کارگروه توضیحات مختصری راجع به طرح گردشگری امند ارایه داد و گفت: در طرح جامع ملی گردشگری که اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 مورد مطالعه قرار گرفت، مناطق گردشگری ایران به 7 منطقه به صورت الویتهای گردشگری پهنه بندی شد.

وی افزود:طرح جامع گردشگری استان زنجان که اوایل دهه 80 انجام شده بود تعداد بناها و جاذبه های طبیعی استان قریب به 583 مورد جاذبه و پتانسیل گردشگری معرفی و ارایه شد که 70 درصد آن را تپه ها و محیط های باستان شناسی تشکیل داده است.

رحمتی در ادامه گفت: استان زنجان به واسطه وجود قطب های خاص گردشگری به 5 قطب مرکزی، شمالی، جنوبی، غربی و شرقی تقسیم بندی می شود؛ قطب مرکزی که خود شهر زنجان است برای توزیع گردشگری در سطح استان ایفای نقش می کند.

وی افزود: محورهای زنجان - خدابنده گرماب و زنجان - آذربایجان دو محوراصلی گردشگری و محورهای زنجان – تکاب تخت سلیمان، زنجان - طارم، زنجان - ایجرود و زنجان - ماهنشان محورهای فرعی گردشگری است.

وی با تأکید بر تعداد 583 اثر طبیعی و تاریخی موجود در سطح استان افزود: 153 اثر طبیعی که در برگیرنده 26درصد جاذبه های استان می باشد و 430 اثر تاریخی و فرهنگی که 73درصد آثار استان را شامل می شود.

رحمتی گفت:بر طبق نتایج طرح جامع گردشگری در دهه 80 ، 15 اثر از آثار استان در سطح بین المللی و 179 اثر در سطح منطقه ای و 389 اثر با کار کرد محلی شناسایی شده است.

وی در ادامه گفت: ما اهدافی را برای این سطح بندی در راستای غربالگری و آنالیز آثار که شامل تعیین وضعیت کنونی جاذبه ها، نقش آنها در اقتصاد گردشگری، ارایه تصویری روشن و شفاف از سطح بندی جاذبه های استان به عنوان زمینه و ظرفیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی می شود تعیین کردیم.

وی پس از ارایه تعریف سطح بندی و بیان اهداف طرح در ادامه به فرایند طرح سطح بندی اشاره کرد و گفت: تعیین شاخص های سطح بندی، تهیه فهرست جاذبه ها و ارزیابی جاذبه ها طبق نظر کارشناسان امر را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم.

وی ادامه داد لازم به توضیح است در این ارزیابی اصلی ترین شاخص ما تعداد گردشگران و بازدیدکنندگان از آثار برای تدوین این موضوع بود.

در ادامه رحمتی اشاره ای به جاذبه های جانبی گردشگری که در مسیر جاذبه های اصلی گردشگری قرار دارند کرد و گفت: وضعیت ثبتی جاذبه ها در فهرست آثار و ویژگیهای دست ساز یا طبیعی بودن آثار، اسکان و میزان توقف گردشگر، دسترسی آسان از طریق راههای اصلی، خوانا بودن یا داشتن زمینه خواناسازی جاذبه در این فرایند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان افزود: بعد از این که طبق شاخص های گفته شده آثار، مورد بررسی قرار گرفت جاذبه های گردشگری استان به 98 مورد که قابلیت جذب گردشگر را دارد کاهش یافت و بخش اعظمی از جاذبه ها به صورت بالقوه باقی ماند. و 8اثر به عنوان جاذبه های بین المللی، 19 اثر کارکرد فرا منطقه ای و ملی و 39 اثر با کارکرد منطقه ای مورد بهره برداری قرار گرفته که بخش اعظمی از این آثار در شهر زنجان واقع شده است.

انصاری استاندار زنجان نیزگفت: سال گذشته در یکی از جلسات کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به این اداره کل تکلیف شد که سطح بندی جاذبه های گردشگری استان را مورد مطالعه قرار دهد.

وی ادامه داد: گردشگری در مقایسه با صنایع دیگر یک صنعت ذوقی است بدین معنا که جمعی از مردم به صرف اینکه چیزی را می پسندند انتظار دارند مورد پسند همه قرار گیرد و دولت در این زمینه سرمایه گذاری کند.

انصاری افزود: این تصور تصور درستی نیست و یک جاذبه باید بر اساس معیارها و ملاک هایی که اعلام شد مورد بررسی قرار گیردتا مشخص شود کدام اثر ارزش سرمایه گذاری را دارد.

استاندار زنجان گفت: تشخیص ذوقی را نمی توان مبنای تصمیم گیری قرار داد و هزینه صرف اثر نمود و باید کارکرد آثار به طور دقیق و علمی مورد بررسی قرار گیرد.

از نظر استاندار زنجان این مطالعه مزیت دیگری هم در پی داشت اینکه تکلیف شهرستانها را در حوزه گردشگری روشن می کند و سرمایه گذاری های پیش بینی شده بر طبق ارزش آثار به تفکیک بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی انجام شود.

انصاری افزود: باید مشخص کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه چه زیرساختهایی بر مبنای راهبردهایی که نهایی خواهد شده باید ایجاد شود.

استاندار در ادامه تأکید کرد فهرست این سطح بندی در اختیار فرمانداران استان قرار گیردو فرمانداران ظرف مدت یک ماه باید پتانسیل های موجود در آثار گردشگری استان را بررسی و ارایه دهند.

در ادامه جلسه جعفری مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان ضمن ارایه پتانسیل موجود در حوزه گردشگری طبیعی برنامه های سازمان متبوعش را در حوزه ی جشنواره های ترویجی با کارکرد جذب گردشگران خاص با تکیه بر تجارب جهانی و مخصوصا کشورهای اروپایی ارایه کردکه در این ارتباط استاندار بر این امر تأکید کرد که از میان برنامه ها و ایده های ارایه شده در هر شهرستان حداقل یک برنامه به صورت مشترک  با دستگاههای مربوطه  اجرایی گردد.

 

در ادامه، "فرخی" فرماندار شهر زنجان با ارایه برنامه های تدوین شده جهت تبدیل شهر زنجان به شهر جشنواره ها در قالب ایده های اجرایی به ارایه برنامه های مدون پرداخت .

وجیهه قنبری امتیاز به خبر :

آخرین اخبار