• شنبه 03 اسفند 1398
  • 13:27

سرپرست معاونت گردشگري استان كرمان:

هتل هزار كرمان بازسازي مي شود

هتل هزار كرمان با اعتباري بالغ بر 2 ميليارد تومان جهت ارائه خدمات گردشگري بازسازي مي شود.

به گزارش روابط عمومی اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري كرمان محمد جهانشاهي سرپرست معاونت گردشگري استان با اعلام خبر فوق گفت : هتل هزار كرمان با 96 تخته و 30 اتاق در سال 1373 ساخته شد و در حال حاضر جهت ارائه خدمات هرچه بيشتر بازسازي مي شود.

وي افزود: اين هتل با اعتباري بالغ بر 2 ميليارد تومان تا پايان اسفندماه جاري بازسازي مي شود.

جهانشاهي اظهار داشت : آنچه امروز يك گردشگر مي‌تواند از آن براي رفاه وامنيت خود استفاده كند تأسيسات گردشگري مي‌باشد كه به قصد ارائه خدمات وانتفاع براي پذيرايي و اقامت مسافران و گردشگران طبق ضوابط و مقررات احداث مي شوند كه در هرمرحله بايد نسبت به بازسازي و نوسازي آنها اهتمام ورزيد.

وي با اشاره به اينكه گردشگری نیازمند هتلهای استاندارد و خدمات وتجهیزات با كيفيت بالا است ، تصريح كرد: باید ارتقای کیفيت خدمات هتلها را مد نظر قرار داد و در صدد بازسازی و نوسازی آنها برآمد چراکه مسافر وگردشگر به خدمات با کیفیت نیازمند است.

جهانشاهي در پايان خاطرنشان كرد: استان كرمان داراي 26 هتل است كه هرساله ميزبان گردشگران داخلي و خارجي زيادي هستند.

وجیهه قنبری امتیاز به خبر :