• یکشنبه 24 شهریور 1398
  • 20:48

راه اندازی موزه تمدن ایران برای انگلیسی زبانان

 موزه یکی از ابزارهای قدرتمند فرهنگی است که چکیده ای از هنر،فرهنگ و تمدن یک  کشور را در کمترین زمان ممکن برای مخاطبین خود به نمایش میگذارد. این مجموعه ها ارتباط عمیقی بین حال و گذشته ایجاد میکنند و مخاطب داخلی با مشاهده آنها پیوندی عاطفی با نیاکان خود که فرهنگ و تمدن بشر را پی ریزی کردند برقرار می کند و مخاطب برون مرزی نیز به عظمت و ریشه های تمدنی آن کشور پی میبرد.

بیننده با دیدن تصاویر اشیا تاریخی موزه، سیر تکاملی اندیشه انسانی را در ابداع و خلق آثار به عیان می بینند زیرا انعکاس فرهنگ و نیاز هر جامعه ای در اشیای ساخت دست بشر متبلور می شود. مجموعه های موزه ای به این اعتبار ، نه تنها گنجینه ملی یک کشور بلکه جزئی از اسناد جهانی فرهنگ و تمدن انسانی به حساب می آیند . نگرش جهان امروز به موزه ها به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی چنان است که این نهاد در برنامه ریزی فرهنگی کشور سهم بسزایی دارد. موزه ها قادرند با فراهم آوردن ابزار فرهنگی مختلف زمینه بر خورد و ارتباط فرهنگ ها و در نتیجه موجبات آشنایی مردم را با فرهنگ این جوامع فراهم نموده و شناخت مردم را در این باره افزایش دهند و از این طریق نیز به باروری فرهنگ کمک کنند و فرصتهای بهره گیری از فرهنگ های دیگر را بوجود آورند. از سوی دیگر با تحقیق در کلمه میراث می توان به روشن شدن گوشه های تاریک تاریخ کمک کرد و همگان از راه دیدن و شناختن این میراث ها احساس تحسین در آنها برانگیخته می شود. با عنایت به گسترش روزافزون فن آوری و فضای مجازی در زندگی رومزه ما انسانها، نیاز به موزه های مجازی یا سایبری نیز افزایش پیدا کرده است. لکن در کشور ما به مسئله موزه بسیار کم توجهی شده است و فرهنگ عمومی جامعه تقریبا با موزه بیگانه است.

با توجه به این نکات ضروری است همه ارگانهای خصوصی و دولتی در حد توان خود به مسئله موزه اهمیت ویژه ای بدهند. زیرا شناسنامه هویتی یک ملت در داخل و خارج کشور در موزه ها متبلور می شود.


با توجه به تلاش رسانه های غربی و عربی جهت گسترش ایران هراسی و مخدوش کردن چهره ایران یکی از کهن ترین تمدن های تاریخ بشر، کارشناسان جغرافیای سیاسی و باستان شناس مرکز مطالعات خلیج فارس به منظور نشان دادن چهره حقیقی فرهنگ و تمدن غنی ایران زمین، پس از ماهها تلاش موفق شدند دومین موزه انگلیسی زبان کشور را پس از موزه خلیج فارس، تحت عنوان موزه تمدن ایران در فضای سایبری راه اندازی نمایند. این موزه که شرح حال تمدن غنی ایران از 7000 هزار سال پیش تا کنون را برای بازدید کننده های کشورهای مختلف جهان به نمایش میگذارد، برای نخستین بار است در فضای اینترنت به چنین شیوه نوینی طراحی و به سهولت برای مردم جهان قابل دسترسی است. موزه تمدن ایران شامل پنج موزه مجزا می باشد: نخست به هنر و شگفتی های ایران پیش از هخامنشیان یعنی دوره 4000 BCE - 550 BCE و تمدن های ماد، ایلامی و... اختصاص دارد. سپس دوره شکوفایی هنر، تمدن و معماری ایران در عهد هخامنشی550 BCE – 330 BCE و بعد از آن ایران در دوره پارتی 247 BCE – 224 CE و سپس ساسانیان 224 – 651 و در نهایت به هنر و تمدن غنی ایران پس از اسلام 661– Up to now میپردازد.


آدرس موزه تمدن ایران:

www.persiangulfstudies.com/IranMuseum

آدرس موزه خلیج فارس:

www.persiangulfstudies.com/Museum


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار