• چهارشنبه 20 آذر 1398
  • 07:20

تعامل مردم و پایگاه میراث فرهنگی، برگ برندۀ حفاظت بافت ابیانه

تعامل مردم و پایگاه میراث فرهنگی، برگ برندۀ حفاظت بافت ابیانه
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و نویسندۀ کتاب‌های مرجع تاریخ معماری ایران تعامل مردم و پایگاه میراث فرهنگی ابیانه را تنها راه حفاظت تاریخی ابیانه برای کشف حقایق تاریخی و رساندن آن به دست آیندگان دانست.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ کامبیز حاجی قاسمی، معمار برجسته و استاد دانشگاه که به دعوت پایگاه میراث فرهنگی ابیانه به این روستا سفر کرده بود، از شرایط حفاظتی بافت، اقامات پژوهشی پایگاه و روند مرمت مسجد جامع ابیانه بازدید کرد. 

وی با تأکید بر تغییر در ماهیت سکونت در ابیانه و شیوۀ زندگی ساکنان آن گفت: برای حفظ این معماری و مردمی که معماران اصلی آن هستند، تغییر در شیوۀ زندگی مردم و نوع سکونت در ابیانه را باید بدانیم و بشناسیم و متناسب با آن راهکاری برای حفظ و احیای معماری و زندگی در ابیانه به مردم پیشنهاد دهیم. 
نویسندۀ کتاب خشت و خیال، ارزش‌های معماری ابیانه را فراتر از استفاده از خاک سرخ دانست و اظهار داشت: با وجود بی نظیر بودن مصالح ساختمانی ابیانه که خود نشان از هوشمندی مردم در تعامل با بستر طبیعی زندگی آنها است، معماری ابیانه امری ورای شناخت مصالح ساختمانی و هماهنگی مصالح با طبیعت است. انتظام فضایی بناها و پیش‌آمدگی‌ها و فرورفتگی‌های هوشمندانه در بافت، همسازی با بستر شیبدار دامنه کوه کرکس، تبعیت نکردن سازه‌ای طبقات مختلف بنا از یکدیگر و همنشینی تک تک بناها با عناصر طبیعی مجاور همگی از ویژگی‌های شاخص و ارزنده در معماری ابیانه هستند. 
این استاد تاریخ معماری با بازدید از مسجد جامع ابیانه کیفیت ساخت و قدمت بی نظیر این بنا را ستودنی توصیف کرد و گفت: محراب چوبی با قدمت و کیفیت محراب چوبی شبستان عتیق مسجد جامع ابیانه در هیچ جای دیگری وجود ندارد. وی با اشاره به سنت‌های حفظ بناهای عمومی خصوصاً مسجد جامع در ابیانه، کیفیت و دوام معماری این بنا را از نشانه‌های مدنیت پیشرفتۀ اهالی این بافت تاریخی دانست. 
این استاد دانشگاه با بازدید از پایگاه میراث فرهنگی و روند فعالیت‌های مستندسازی و پژوهشی در پایگاه میراث فرهنگی ابیانه، راهنمایی‌هایی در زمینۀ ارتقاء کیفی و کمی این فعالیت‌ها ارائه کرد. در این بازدید تفاهماتی برای همکاری پژوهشی پایگاه و اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ شهید بهشتی صورت پذیرفت. 

 
امتیاز به خبر :