• یکشنبه 28 بهمن 1397
  • 16:02

برگزاري دو جشنواره سراسري در زادگاه اردشير بابکان؛

مراسم رونمایی از ثبت نون کُرنون در جشن سپيدچادران عشاير

مراسم رونمایی از ثبت نون کُرنون در جشن سپيدچادران عشاير

در جشنواره سراسري سپيدچادران عشاير  از ثبت نون کُرنون در دهستان خَبر شهرستان «شهر بابک» استان کرمان رونمایی مي شود.

  

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری «محمدرضا حساني»، دبير برگزاري جشنواره هاي مذکور، با اشاره به اين که مراسم يادشده از اول تا سوم خردادماه 1395 و براي نخستين بار در منطقه مذکور که زادگاه اردشير بابکان است، برگزار مي شود، اظهار داشت: با وجودي که اين محدوده از جاذبه هاي کم نظير گردشگري برخوردار مي باشد و در کنار معادن مس و فيروزه شهربابک و راه آهن واقع شده ولي کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وي، با توضيح اين که رويداد فرهنگي مذکور از سوي فرمانداري شهربابک، اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و ساير دستگاه هاي اجرايي و موسسه گردشگري «زيست بوم بابک» و در راستاي جذب سرمايه¬گذار داخلي و خارجي، همچنين معرفي ظرفيت¬هاي اين منطقه در زمينه گردشگري صورت پذيرفته است، گفت: سپيدچادران عشاير شهربابک در اين جشنواره کم نظير، جاذبه هاي بي بديل و متفاوتشان را که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است را به رخ خواهند کشيد.

«حساني» با بيان اين که در اغلب نقاط کشور، عشاير را با سياه چادرهايشان مي شناسند، در خصوص رنگ متفاوت چادر عشاير اين منطقه، توضيح داد: رنگ سپيد چادر عشاير منطقه به آن دليل است که عشاير به جاي پرورش بز به پرورش گوسفند مي پردازند و چادرهايشان را با موي بز نمي بافند.

معاون اسبق صنايع دستي استان کرمان، از نون کُرنون به عنوان نان محلي متفاوت و بي بديل کشور نام برد که تنها در منطقه بورجال شهربابک تهيه مي شود.

وي در اين باره، توضيح داد: اين نان که با آرد گندم خالص تهيه مي شود، داراي قطري ضخيم است که با ايجاد گودالي 80 سانتي متري در زمين پخته مي گردد.

«حساني» از نمايش زنده زندگي عشاير منطقه و برنامه هاي شاد سنتي مانند بازي هاي بومي و صنايع دستي متفاوت، عشاير به عنوان جاذبه هاي ديگر جشنواره نام برد و گفت: بازديدکنندگان مي توانند با حضور در اين منطقه، با جاذبه هاي کم نظير آن مانند دشت ريواس، تپه هاي مارني مَسينان، درياچه نمک استبرق، غار ايوب به عنوان بزرگ ترين غار آهکي کشور نيز آشنا شوند. 

وي، با تأکيد بر اين که جاده ميراث جهاني که قرار است محدوده تاريخي ميمند را به پاسارگاد متصل کند از اين منطقه عبور خواهد کرد، افزود: با احداث اين جاده گريزي از توجه به محدوده ياد شده و عشاير متفاوت آن نيست.


امتیاز به خبر :