• دوشنبه 03 اردیبهشت 1397
  • 23:02

سازمان جهانی جهانگردی و دولت هلند برای توسعه گردشگری مذهبی همکاری می کنند

هدف از امضاء موافقتنامه میان دولت هلند و سازمان جهانی گردشگری تمرکز بر ارتقای نقش گردشگری مذهبی به عنوان عاملی برای حفظ فرهنگ، صلح و تفاهم است.

به گزارش میراث آریا(chtn) این همکاری شامل برگزاری کنفرانسی با عنوان "میراث مذهبی و گردشگری" است که در 22 اکتبر 2016در اترخت هلند برگزار می شود، همچنین چگونگی افزایش گردشگری میراث مذهبی در یک جامعه از جمله موارد اشاره شده در این موافقتنامه است.

طالب الرفاعی دبیر کل سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در این خصوص اظهار داشت: گردشگری مذهبی یک ابزار قدرتمند برای بالا بردن آگاهی از مسئولیت مشترک ما در حفظ این میراث ماندگار است.همچنین گردشگری مذهبی عاملی موثر برای  برقراری صلح، افزایش قدرت تحمل و درک بازدید کنندگان و جوامع میزبان در ترکیبی از ادیان مختلف است.
همچنین سفیر دولت هلند گفت: موافقتنامه همکاری با سازمان جهانی گردشگری در خصوص میراث مذهبی گردشگری، ایجاد یک موقعیت فوق العاده برای این میراث صدمه پذیر بین المللی به عنوان یک قدرت اقتصادی و یک شانس محسوب میگردد.
برگزاری این کنفرانس توسط آژانس میراث فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و علوم هلند و با همکاری موزه  Catharijneconventسازمان دهی شده است.
کنفرانس میراث مذهبی و گردشگری را مرکز هنر دینی و فرهنگ و آینده ی میراث مذهبی حمایت خواهد کرد.


امتیاز به خبر :