• پنجشنبه 30 خرداد 1398
  • 00:26

10 کشف برتر باستان‌شناسي جهان معرفي شدند

10 کشف برتر باستان‌شناسي جهان معرفي شدند
به گزارش ميراث آريا (chtn)، اين يافته‌ها فهرستي از شهرهاي گم شده، اهرام حيرت آور و گورستان‌هاي باستاني است که به شرح ذيل به عنوان برترين‌هاي باستان‌شناسي سال 2008 معرفي شدند.

1. جراحان جمجمه قوم اينکا، متخصصان زبردستي بودند؛ دانشمندان در يافته‌هاي ماه مي دريافتند، جراحي خطرناک و مشکل مغز، در ميان جراحان قوم اينکا عملي عادي و راحت بوده به نحوي که آنها مي‌توانستند جمجمه‌هاي آسيب ديده بر اثر ضريات جنگي را مدارا کنند.

2. کشف شهر گم شده در پرو؛ کشف ويرانه‌هايي سنگي در پرو در اواخر ژانويه، فرضيه‌اي جديد بر کشف شهر باستاني و گم شده پايي تي تي (paititi) پرو به وجود آورد.

3. کشف هرمي جديد در مصر؛ قبري 4300 ساله در اعماق شن‌هاي صحرا، که يکي از فراعنه مصر به منظور ارج نهادن بر مادر خويش آنرا ساخته بود.

4. کشف قبر اسکندر کبير؛ قبري باستاني که سابقا آنرا متعلق به پدر اسکندر کبير مي‌دانستند در بررسي‌هاي بعدي تاريخي جديد تر گرفته و به خود اسکندر نسبت داده شد.

5. ساخت هرم اسرار آميز با اتکا بر فرهنگ باستاني نوين: هواپال کالکو، هرمي اسرار آميز در مرکز مکزيک که سازندگان آن متعلق به يکي از اقوام ناشناخته اين کشور هستند.

6. کشف مقبره جنگجوي مصر باستان: باستان‌شناسان معتقدند، وجود پيکان‌هاي پردار در کنار جسد موميايي‌ شده، بدين معنا است که اين مشخص يکي از محافظان فرعون به شمار مي‌رفته است.

7. سنگ‌هاي نگهبان پيش از هر چيز گورستان بودند: اين بنا در آغاز ساخت خود در حدود 5000 سال گذشته، منطقه‌اي گورستاني براي حکام قديمي به شمار مي‌رفته است.

8. اتاق پنهان گشاينده راز هرم بزرگ: اتاقي بسته در هرم بزرگ مصر، شايد راز چند صدساله آن را بر ملا کند. پاسخي بر چگونگي انتقال بيش از 7/2 ميليون تن سنگ براي ساخت عجيب‌ترين بناهاي جهان

9. کشف دروازه ورود به عالم ارواح اقوام مايا در مکزيکي؛ کشف دروازه‌اي لابرينتي پنهان شده در پوششي از معبدها و هرم‌هاي کوچک، افسانه قوم مايا نسبت به زندگي پس از مرگ را مشخص کرد.

10. ماياها، تغيير دهندگان آب و هوا: تحقيقات ماهواره‌اي بر روي تغييرات آب و هوايي آمريکاي مرکزي نشان داد، اقوام گذشته اين سرزمين راهکارهاي مخصوصي در مواجهه با تغييرات آب و هوايي داشتند./109


امتیاز به خبر :