• پنجشنبه 02 اسفند 1397
  • 18:18

آبرساني به منطقه نمونه گردشگري بزرگمهر قائني

آبرساني به منطقه نمونه گردشگري بزرگمهر قائني
مسئول اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري قائنات با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:اين پروژه از اوايل تيرماه آغاز شد و در حال حاضر با 70 درصد پيشرفت در حال انجام است.

علي ايراندوست با بيان اينکه اعتبار اين پروژه از محل اعتبارات ملي تامين مي‌شود، افزود: اين پروژه از سوي معاونت سرمايه گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان خراسان جنوبي اجرا شده است.

وي با اشاره به وسعت اين منطقه نمونه گردشگري گفت: منطقه نمونه گردشگري بزرگمهر قائني 507 هکتار وسعت دارد که اين پروژه در مسافتي به طول سه کيلومتر اجرا خواهد شد.

مسئول اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري قائنات متذکر شد:عواملي همچون لوله گذاري،ساخت ايستگاه پمپاژ و مخزن در حال انجام است و توزيع و انتقال آب در مرحله بعد مورد توجه قرار مي‌گيرد./117
امتیاز به خبر :