• دوشنبه 25 شهریور 1398
  • 03:08

کشف 13 لايه استقراري در تپه قپان شاهين دژ

کشف 13 لايه استقراري در تپه قپان شاهين دژ
به گزارش ميراث آريا(chtn)، با اتمام طرح لايه نگاري تپه قپان شاهين دژ که توسط هيات باستان شناسي اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي به سرپرستي فرنگيس ميرزايي ،کارشناس ارشدباستان شناسي وبا هدف بررسي دوره هاي استقراري اين محوطه وسيع ومرتفع دردو ماه گذشته انجام شد13 لايه استقراري دراين محل شناسايي شد.

در اين طرح که به روش step trench (لايه نگاري پله اي) انجام شدو از نقطه ثابت تا خاک بکرنزديک به 24 مترلايه نگاري شده ودوره هاي اسلامي،ساساني،مانايي،عصر آهن،برنز3،2 و1،کالکوليتيک(عصرمس وسنگ) جديد،مياني وقديم،و نيزعصرنئوليتيک (نوسنگي ) شناسايي شد که قديمي ترين لايه استقرار اين محوطه مربوط به دوره نوسنگي است که قدمت آن 8000 سال تخمين زده مي‌شود.

با اجراي اين طرح مطالعاتي ،مدارک متعددي از سکونت انسان در ادوار مختلف شامل،ابزار و تيغه هاي سنگي،هاون و دسته هاون‌هاي سنگي، سوزن و درفش‌هاي استخواني،سردوک‌هاي سفالي واستخواني بدست آمده که نشانگر سير تحول تاريخي منطقه است.

با وجود اينکه اعلام نتايج قطعي به انجام مطالعات تکميلي و انجام آزمايش کربن 14 موکول شده ولي شواهد به دست آمده نشان مي دهد که اين محوطه بدون وقفه فرهنگي بطور مداوم در ادوار مختلف مورد استفاده انسان بوده است.

اين مطالعات همچنين نشان داد که اين محوطه هزاران سال پيش مسيل رودخانه بوده و پس از خشک شدن بستر آن توسط انسان‌هاي عصر نئولتيک براي براي استقرار انتخاب شده است و به نظر مي رسد چشمه ناوداني (نو چالي بلاغ) که هم اکنون اززيراين اين محوطه جاري است ازسفره هاي زيرزميني رود خانه ياد شده نشات مي گيرد.

پيش ازاين نيز در سال 85 با انجام گمانه زني هايي درمحوطه تپه قپان شاهين دژظروف سفالي زرين فام متعلق به قرون سوم و چهارم هجري به دست آمد که نشانگر جايگاه اين محوطه به عنوان يکي از مراکز مهم ساخت سفالينه هاي زرين فام است.

يکي از ظروف مکشوفه از اين منطقه که درآن شاهيني درحال شکارگوزن به تصوير آمده و کتيبه اي به خط کوفي بر روي آن حک شده در سال 87 به عنوان نماد دهمين گردهمايي بين المللي باستان شناسي ايران که در هرمزگان برگزار شد،انتخاب شده بود .

تپه قپان شاهين دژ با وسعتي نزديک به به 10 هکتار در کناره شرقي زرينه رود(جغاتو) قرار دارد در چهارخيابان اصلي شهر محاط شده است.

اين سايت مهم تاريخي در سال 1385 به شماره 15908 در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است./106امتیاز به خبر :

آخرین اخبار