• یکشنبه 28 بهمن 1397
  • 15:24

شناسايي دو محوطه باستاني در روستاي ابوالحسن کلاي بابل

شناسايي دو محوطه باستاني در روستاي ابوالحسن کلاي بابل
سرپرست پروژه بررسي باستان شناختي محوطه‌هاي باستاني روستاي ابوالحسن کلا شهرستان بابل در گفتگو با ميراث آريا(chtn) با بيان اين مطلب گفت: محوطه قلعه کتي در بخش شرقي روستاي ابوالحسن کلا واقع شده ضمن اينکه اين محوطه شامل دو پوسته اصلي و فرعي بوده که در بررسي انجام يافته پشته اصلي A و پشته فرعي B نامگذاري شد.

مجتبي صفري اضافه کرد: در محوطه قلعه کتي A با ارتفاع تقريبي 10 متر نسبت به سطح زمين‌هاي پيرامون، يافته‌هاي فرهنگي چون قطعه سفال‌هايي از گونه خاکستري روشن و تيره، قرمز از نوع سفال‌هاي شاخصه عصر آهن و همچنين چند قطعه سفال دوره تاريخي(ساساني_اوايل اسلامي)به دست آمد.

وي از ديگر داده‌هاي باستان شناختي در اين محوطه نيز به يک عدد سنگ ساب و چند تکه جوش کوره در ابعاد مختلف اشاره کرد.

به گفته اين کارشناس ارشد باستان شناسي، در محوطه قلعه کتي B با ارتفاع 7 متر نسبت به سطح زمين‌هاي پيرامون، يافته‌هاي باستان شناختي چون سفال خاکستري و قرمز عصر آهني و چند نمونه سفال دوره تاريخي(ساساني_اوايل اسلامي) به دست آمد.

صفري، محوطه عروس و داماد را در جنوب و جنوب غرب روستاي ابوالحسن کلا معرفي کرد که در ارتفاع تقريبي 5/2 متري نسبت به سطح زمين‌هاي پيرامون قرار گرفته است.

وي با اشاره به تخريب شدن محوطه عروس و داماد به دليل ساخت و سازهاي روستاييان بر روي محوطه و باغ مرکبات، گفت: بر اين اساس، يافته هاي باستان شناختي اين محوطه از تراکم بسيار کمتري نسبت به محوطه قلعه کتي برخوردار بوده است.

اين باستان شناس، محوطه عروس و داماد را به صورت سه پشته مجزا و يک خندق توصيف کرد و بيان داشت: از اين محوطه تنها چند قطعه سفال خاکستري، قرمز رنگ و سفال دوره تاريخي(ساساني_ اسلامي) بدست آمد.

/119
امتیاز به خبر :