• دوشنبه 05 فروردین 1398
  • 08:08

رونمايي از 10 اثر خطي تلفيقي دوزبانه رباعيات حکيم خيام

رونمايي از  10 اثر خطي تلفيقي دوزبانه رباعيات حکيم خيام
به گزارش ميراث آريا(chtn) عصر ديروز با حضور کارشناسان کاخ گلستان و شماري از سفرا و نمايندگان سفارتخانه‌هاي کشورهايي چون؛ ژاپن، ايتاليا، ترکيه، مصر، مکزيک و گرجستان، 10 اثر خطي تلفيفي دوزبانه رباعيات حکيم عمر خيام به خوشنويسي شکسته نستعليق فارسي و 10 زبان دنيا در عکسخانه کاخ گلستان رونمايي شدند.

نخستين تابلو اثر خطي تلفيقي رباعي حکيم – فارسي عربي (مصري) بود که توسط سفير مصر در ايران رونمايي شد.

تابلوي دوم، متعلق به اثر خطي تلفيقي رباعي حکيم خيام- فارسي اسپرانتو بود که توسط احمدرضا ممدوحي؛ رييس سابق انجمن اسپرانتوي ايران رونمايي شد.

تابلوي سوم مربوط به اثر خطي تلفيقي رباعي حکيم خيام- فارسي فرانسوي و تابلوي چهارم نيز مربوط به اثر خطي تلفيقي رباعي حکيم خيام- فارسي ايتاليايي بود که توسط رايزن فرهنگي سفارت ايتاليا رونمايي شد.

ترجمه ايتاليايي اشعار تابلوي چهارم، توسط پروفسور کارلو چره تي به خوشنويس اين آثار؛ مجتبي کرمي، رييس مرکز هنرهاي تلفيقي ارائه شده بود.

همچنين در اين روز، اثر خطي تلفيقي رباعي حکيم عمر خيام- فارسي ژاپني با خوشنويسي ژاپني ( کاتاکانا) توسط سفير ژاپن در ايران رونمايي شد.

ترجمه ژاپني اين اثر از سوي سفارت ژاپن ارائه و به شکل پرچم کشور ژاپن به تصوير کشيده شده است.

ديروز همچنين اثر خطي تلفيقي رباعي حکيم عمر خيام- فارسي ترکي استانبولي نمايشگر پرچم کشور ترکيه توسط سفير ترکيه در ايران پرده‌برداري شد.

اثر خطي تلفيقي رباعي حکيم نيشابور به فارسي و گرجي نيز توسط رايزن فرهنگي سفارت گرجستان رونمايي شد.

اين اثر نمايشگر خوشنويسي گرجي و شکسته نستعليق فارسي در قالب نماد پرچم کشور گرجستان ارائه شده بود.

ديروز همچنين آثار خطي تلفيقي رباعيات خيام نيشابوري به فارسي- انگليسي، روسي و آلماني توسط خطاط اين آثار؛ مجتبي کرمي رونمايي شدند.

اين نمايشگاه که در بخش عکسخانه مجموعه فرهنگي تاريخي کاخ گلستان برپاست دربرگيرنده 43 اثر خطي تلفيقي رباعيات حکيم عمرخيام نيشابوري است.

يادآور مي‌شود؛ خوشنويسي، ترکيب‌بندي و تذهيب آثار هنري تلفيقي ياد شده به قلم هنرمندان مرکز هنرهاي تلفيقي، مجتبي کرمي، محمد علي قرباني، روح‌اله دلخاني و سميه شيرمحمدي ارائه شده بود./118
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار