• یکشنبه 04 اسفند 1398
  • 01:06

کهنسال ترين درخت ايران ثبت ملي شد

کهنسال ترين درخت  ايران ثبت ملي شد
به گزارش روابط ميراث آريا (chtn) علي کاظمي با اعلام اين خبر گفت: درخت کهنسال صنوبر که در روستاي نظر علي شهرستان شيروان ودراستان خراسان شمالي قراردارد با قدمتي حدود 300 سال به‌عنوان قديمي‌ترين درخت صنوبرکشورشناسايي شد.

وي گفت: پرونده ثبتي اين اثر با ارزش در دومين همايش شوراي عالي سياست گذاري ثبت که در شهر چابهار برگزار شد ارائه ومهر تاييد گرفت.

مدير کل ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري خراسان شمالي ابراز اميدواري کرد با شناسايي وثبت اين اثر طبيعي ارزشمند مقدمات حفاظت از آن فراهم آيد.

يونس حمايلي،کارشناس ثبت آثار طبيعي نيز در خصوص اين اثر طبيعي گفت : اين درخت کهنسال بانام علميpopulus nigra(صنوبر تبريزي) بوده وازخانواده salicaceae(بيدها) به حساب مي‌آيد.
وي گفت: براساس نظريه‌هاي کارشناسي صورت گرفته قدمت اين درخت کهنسال حدود 300 سال پيش بازمي‌گردد و گفته مي‌شود قديمي‌ترين درخت صنوبر ايران است.

حمايلي ادامه داد : به گفته کارشناسان موسسه تحقيقات جنگل ها ومراتع کشور احتمال اينکه اين درخت کهنسال قديمي ترين درخت صنوبر در دنيا باشد نيز وجود دارد.

وي افزود: درخت صنوبر تبريزي يکي از گونه‌هاي پهن بزرگ است . از اين گونه درختي با توجه به سرعت رشد مناسبي که دارد در صنايع چوب مثل درب و پنجره کبريت سازي تهيه خمير کاغذ تامين سوخت کاشت براي جلوگيري از فرسايش جنگل‌ها ساختمان سازي صنايع تخته خرده ولوله بري و.. استفاده مي‌شود، به همين سبب چند سالي است که طرح‌هايي براي کاشت صنوبر در کشور اجرا مي‌شود.

اين مقام مسوول خاطر نشان کرد : به‌طور طبيعي تنه گونه صنوبر از سنين 70 تا 80 سالگي به بالا ميان تهي وپوسيده شده وازبين مي رود بنابراين درخت کهنسال صنوبر نظرعلي درحال حاضر باتوجه به قدمت وشادابي که دارد وهمچنين سازگاري آن با اقليم منطقه مي تواند اهميت بسزايي در بررسيها ومطالعات ژنتيکي داشته باشد وپايه اي ارزشمند براي تکثير است./122
امتیاز به خبر :