• دوشنبه 29 بهمن 1397
  • 22:48

شکايت ميراث فرهنگي تهران از اقدامات تخريبي کارخانه سيمان ري

کيانوش تکلو سرپرست بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان تهران با بيان اين مطلب به ميراث آريا( CHTN) گفت: مالک حقيقي کارخانه سيمان ري سالهاست با برداشت سيمان و ايجاد لرزه‌هاي زياد باعث تخريب آثار تاريخي شهرستان ري و کوه بي‌بي شهربانو شده است.

وي با بيان اينکه مالک حقيقي با بهره‌برداي سيمان، به محوطه‌هاي باستاني ري تعرض کرده است، افزود: بسياري از زمين‌هاي اطراف دژ رشکان متعلق به مالک همين کارخانه است و ايشان با کاشت درخت، نهال و آبياري بي‌رويه باعث نفوذ آب به پايه‌هاي دژ شده است.

به گفته تکلو کليه اقدامات مالک کارخانه سيمان ري مغاير با اصول و قوانين ميراث فرهنگي است.

سرپرست بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي استان تهران در پاسخ به اين پرسش که چرا بعد گذشت سال‌ها اقدام به شکايت از صاحب کارخانه مي‌شود، گفت: بخش حقوقي تا زمانيکه گزارش مکتوبي را از مقامات مسوول دريافت نکند حق شکايت کردن ندارد.

وي ادامه داد: اداره ميراث فرهنگي ري به تازگي فعاليت‌هاي تخريبي اين کارخانه را تنظيم وبه بخش حقوقي ارائه داده است. بنابراين بخش حقوقي بعد از دريافت گزارش‌هاي مستند به همراه عکس درصدد است که عليه اقدامات اين مالک به دادسراي ري شکايت کند.

فعاليت‌هاي چند ساله کارخانه سيمان ري و کوه شکني‌هاي اين کارخانه، به‌منظور برداشتن مواد اوليه سيمان، باعث وارد آمدن صدمه‌هايي به بقعه بي‌بي‌شهربانو شده است.

در همين زمينه "قدير افروند" معاون وقت حفظ و احياي آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران اعلام کرده بود که هيچ‌گونه توافقي در زمينه تعطيلي کارخانه سيمان نشده و تنها مکاتباتي به‌عنوان اعتراض به فعاليت‌هاي مخرب اين کارخانه صورت گرفته است.

وي گفته بود، بحث ما تنها تخريب آثار تاريخي نيست؛‌ بلکه فعاليت‌هاي کارخانه سيمان تهران و واحد هفتم سيمان تهران در دامنه شمالي و جنوبي کوه بي‌بي شهربانو سبب تخريب آثار تاريخي و طبيعي اين منطقه مي‌شود.

آثار تاريخي بقعه 1200 ساله بي‌بي شهر بانو، گورستان سلطنتي آل‌بويه، برج نقاره‌خانه و بقاياي يک برج مراقبتي تاريخي در انتهاي غربي کوه بي‌بي شهربانو با فعاليت‌هاي اين کارخانه همه در معرض تخريب قرار دارند. همچنين برج خاموشان در شمال اين کوه که در فاصله کمتر از 300-200 متر از کارخانه سيمان واحد هفتم قرار دارد، نيز در معرض تخريب است.

115


امتیاز به خبر :