• چهارشنبه 25 تیر 1399
  • 00:44

مطالب موجود برای 'آب'

موزه آب شاهرود غنی‌ترین موزه آب کشور می‌شود

موزه آب شاهرود غنی‌ترین موزه آب کشور می‌شود

رئیس گنجینه ملی آب ایران گفت: «با همراهی و حمایت مسئولان استان سمنان، موزه آب شاهرود به بزرگ‌ترین مجموعه و غنی‌ترین موزه آب استان‌های کشور تبدیل می‌شود.»
نقش آب در شکل گیری معماری دست‌کند

در نشست سوم همایش بین‌المللی معماری دست‌کند مطرح شد

نقش آب در شکل گیری معماری دست‌کند

در سومین نشست همایش بین‌المللی معماری دست‌کند مقاله‌هایی با عناوین «تحلیلی بر آب بناهای صخره‌ای و دست‌کندهای تنگه بهرام چوبین» و«نقش آب در شکل‌گیری معماری دست‌کند آسیاب مظاهری ت...
 آب، زیر‌ساخت توسعه پایدار در ایران است

رئیس پنل میراث‌فرهنگی و توسعه پایدار:

 آب، زیر‌ساخت توسعه پایدار در ایران است

«آب، زیر ساخت توسعه پایدار در ایران است و دانش بومی و میراث گذشتگان، حلقه اتصال توسعه پایدار  و میراث‌فرهنگی است.»
اشیای موزه آب بندرعباس سامان‌دهی می‌شوند

اشیای موزه آب بندرعباس سامان‌دهی می‌شوند

معاون میراث‌فرهنگی هرمزگان از سامان‌دهی اشیای موزه آب بندرعباس با همکاری  اداره‌کل میراث‌فرهنگی خبر داد.