• چهارشنبه 22 مرداد 1399
  • 02:14

مطالب موجود برای 'آب‌‌درمانی'

صدور مجوز بازگشایی مراکز آب‌گرم معدنی اردبیل با 20درصد ظرفیت

صدور مجوز بازگشایی مراکز آب‌گرم معدنی اردبیل با 20درصد ظرفیت

استاندار اردبیل گفت: «مجموعه‌های آب‌گرم معدنی استان از امروز دوشنبه 12 خرداد می‌توانند فعالیت خود را به صورت محدود آغاز کنند.»