• چهارشنبه 25 تیر 1399
  • 16:28

مطالب موجود برای 'آشور'

کشف 35 مهر استوانه‌ای آشوری در سگزآباد قزوین

کشف 35 مهر استوانه‌ای آشوری در سگزآباد قزوین

کاوش در گورستان نویافته عصرآهن 2 و 3 قره‌تپه سگزآباد به کشف 35 مهر استوانه‌ای از نوع مهرهای محلی و ایالتی آشوری منجر شد که نشان از جایگاه قابل توجه این محوطه در حوزه فرهنگی آشور دارد.