• یکشنبه 17 فروردین 1399
  • 07:26

مطالب موجود برای 'آیین‌های دینی'

نقش آیین های فرهنگی و قومی در نهادینه شدن صلح در جامعه

در نشست علمی همایش «آیین ، صلح و تنوع فرهنگی» مطرح شد:

نقش آیین های فرهنگی و قومی در نهادینه شدن صلح در جامعه

یک پژوهشگر حوزه مردم شناسی با بیان اینکه هر ملتی به آیین‌های دینی و فرهنگی خود زنده است، یکی از ظرفیت‌های مهم جشن‌ها و آیین‌های فرهنگی و قومی را نقش آنها در نهادینه شدن همزیستی و صلح و آرامش در جامعه دانست. &n...

آخرین اخبار