• جمعه 15 فروردین 1399
  • 14:25

مطالب موجود برای 'ابلاغ'

مراتب ثبت ملی 17 اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار یزد ابلاغ شد

از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

مراتب ثبت ملی 17 اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار یزد ابلاغ شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌های جداگانه به استاندار یزد مراتب ثبت 17 اثر فرهنگی تاریخی این استان را ابلاغ کرد.
مراتب ثبت ملی 5 اثر منقول به استاندار خراسان شمالی ابلاغ شد

در 2 نامه‌ از سوی دکتر مونسان

مراتب ثبت ملی 5 اثر منقول به استاندار خراسان شمالی ابلاغ شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دو نامه‌ به استاندار خراسان شمالی مراتب ثبت پنج اثر منقول را به او ابلاغ کرد.
مراتب ثبت 11 اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار خراسان جنوبی ابلاغ شد

از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

مراتب ثبت 11 اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار خراسان جنوبی ابلاغ شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌های جداگانه به استاندار خراسان جنوبی مراتب ثبت 11 اثر فرهنگی‌تاریخی استان شامل چهار بنای تاریخی، چهار آسباد، یک تپه، یک قلعه و یک روستا را ابلاغ کرد.
ابلاغ دستورالعمل پیشگیری و کنترل ویروس کرونا به تاسیسات گردشگری و هتل‌های سراسر کشور

از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شد

ابلاغ دستورالعمل پیشگیری و کنترل ویروس کرونا به تاسیسات گردشگری و هتل‌های سراسر کشور

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تدوین و ابلاغ دستورالعمل پیشگیری و کنترل ویروس کرونا به تاسیسات گردشگری و هتل‌های سراسر کشور خبر داد.
ابلاغ مراتب ثبت 8 میراث‌فرهنگی ناملموس به استاندار لرستان/ فنون حرمی‌بافی بروجرد در فهرست در خطر قرار گرفت

ابلاغ مراتب ثبت 8 میراث‌فرهنگی ناملموس به استاندار لرستان/ فنون حرمی‌بافی بروجرد در فهرست در خطر قرار گرفت

وزیر میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای به استاندار لرستان، مراتب ثبت 9 اثر میراث‌فرهنگی ناملموس را ابلاغ کرد.
مراتب ثبت 12 میراث‌فرهنگی ناملموس به استاندار گیلان ابلاغ شد

در نامه‌ای از سوی دکتر مونسان انجام شد

مراتب ثبت 12 میراث‌فرهنگی ناملموس به استاندار گیلان ابلاغ شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نامه‌ای مراتب ثبت 12 میراث‌فرهنگی ناملموس را به استاندار گیلان ابلاغ کرد.
ابلاغ مراتب ثبت 3 اثر طبیعی بوانات به استاندار فارس

در نامه‌های جداگانه از سوی دکتر مونسان انجام شد

ابلاغ مراتب ثبت 3 اثر طبیعی بوانات به استاندار فارس

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌های جداگانه به استاندار فارس مراتب ثبت سه اثر طبیعی در این استان را به او ابلاغ کرد.
مراتب ثبت 9 اثر میراث‌فرهنگی ناملموس به استاندار سیستان و بلوچستان ابلاغ شد

در نامه‌‌ای از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

مراتب ثبت 9 اثر میراث‌فرهنگی ناملموس به استاندار سیستان و بلوچستان ابلاغ شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای مراتب ثبت 9 اثر میراث‌فرهنگی ناملموس را به استاندار سیستان و بلوچستان ابلاغ کرد.
مراتب ثبت 24 اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار فارس ابلاغ شد

از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

مراتب ثبت 24 اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار فارس ابلاغ شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌های جداگانه به استاندار فارس مراتب ثبت شش خانه، سه قلعه، سه قبرستان، سه مسجد، یک کارخانه، یک قنات، یک مدرسه و یک تپه این استان را ابلاغ کرد.
مراتب ثبت ملی 3 میراث طبیعی به استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ شد

در نامه‌هایی از سوی دکتر مونسان

مراتب ثبت ملی 3 میراث طبیعی به استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ شد

مراتب ثبت سه میراث طبیعی در فهرست میراث ملی در نامه‌هایی از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ شد.
ابلاغ ثبت ملی 2 اثر تاریخی به استاندار زنجان

در نامه‌های جداگانه از سوی دکتر مونسان انجام شد

ابلاغ ثبت ملی 2 اثر تاریخی به استاندار زنجان

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌هایی جداگانه به استاندار زنجان، مراتب ثبت دو اثر فرهنگی‌، تاریخی در این استان را به او ابلاغ کرد.
ابلاغ مراتب ثبت ملی 2 میراث فرهنگی ناملموس به 31 استاندار کشور

از سوی دکتر مونسان انجام شد

ابلاغ مراتب ثبت ملی 2 میراث فرهنگی ناملموس به 31 استاندار کشور

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای مراتب ثبت دو میراث‌فرهنگی ناملموس را به استانداران 31 استان ابلاغ کرد.
مراتب ثبت 10 میراث فرهنگی ناملموس به استاندار اردبیل ابلاغ شد

در نامه از سوی دکتر مونسان

مراتب ثبت 10 میراث فرهنگی ناملموس به استاندار اردبیل ابلاغ شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نامه‌ای مراتب ثبت 10 میراث‌فرهنگی ناملموس را به استاندار اردبیل ابلاغ کرد.
مراتب ثبت 5 اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار اردبیل ابلاغ شد

در نامه‌هایی از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

مراتب ثبت 5 اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار اردبیل ابلاغ شد

در نامه‌های جداگانه از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراتب ثبت پنج اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار اردبیل ابلاغ شد.
ابلاغ نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری 2 اثر به استاندار لرستان

در نامه‌های جداگانه از سوی دکتر مونسان انجام شد

ابلاغ نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری 2 اثر به استاندار لرستان

دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دو نامه جداگانه به استاندار لرستان نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری دو اثر فرهنگی‌تاریخی در این استان را ابلاغ کرد.
ابلاغ مراتب ثبت ملی 5 میراث طبیعی به استاندار یزد

در نامه‌هایی از سوی دکتر مونسان صورت گرفت

ابلاغ مراتب ثبت ملی 5 میراث طبیعی به استاندار یزد

مراتب ثبت پنج میراث طبیعی در فهرست میراث ملی در نامه‌هایی از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار یزد ابلاغ شد.
ابلاغ مراتب ثبت 3 میراث‌فرهنگی ناملموس به استاندار آذربایجان شرقی

در نامه‌ای از سوی دکتر مونسان صورت گرفت

ابلاغ مراتب ثبت 3 میراث‌فرهنگی ناملموس به استاندار آذربایجان شرقی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای به استاندار تهران، مراتب ثبت سه میراث‌فرهنگی ناملموس را به استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ کرد.
ابلاغ نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری 11 اثر تاریخی به استاندار مازندران

در نامه‌های جداگانه دکتر مونسان انجام شد

ابلاغ نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری 11 اثر تاریخی به استاندار مازندران

دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در 9 نامه جداگانه به استاندار مازندران نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری، چهار حمام، دو مدرسه، دو خانه و سه اثر فرهنگی‌تاریخی در این اس...
مراتب ثبت 3 اثر منقول به استاندار اردبیل ابلاغ شد

در نامه‌ای از سوی دکتر مونسان

مراتب ثبت 3 اثر منقول به استاندار اردبیل ابلاغ شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نامه‌ای به استاندار اردبیل مراتب ثبت سه اثر منقول را به او ابلاغ کرد.
مراتب ثبت 5 تپه تاریخی به استاندار لرستان ابلاغ شد

از سوی دکتر مونسان

مراتب ثبت 5 تپه تاریخی به استاندار لرستان ابلاغ شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌های جداگانه به استاندار لرستان، ثبت پنج تپه تاریخی این استان را ابلاغ کرد.
صفحه 1 از 7ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  بعدی   انتها