• دوشنبه 23 تیر 1399
  • 22:14

مطالب موجود برای 'اقتصاد'

اقتصاد ما به هنر پشت کرده است

بهشتی در جمع اقتصاددانان مطرح کرد

اقتصاد ما به هنر پشت کرده است

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به زندگی ایرانیان در طول تاریخ از راه صنعت و تجارت تصریح کرد: «اقتصاد ما امروز به هنر، موسیقی، سینما و... پشت کرده است درحالی‌که تنها از این طریق است که در مقیاس جهانی ...