• جمعه 20 تیر 1399
  • 10:58

مطالب موجود برای 'المسالک و الممالک'

رونمایی از نسخه دیجیتال کتاب نفیس ‌«المسالک و الممالک»

به مناسبت روز ملی خلیج‌فارس انجام شد

رونمایی از نسخه دیجیتال کتاب نفیس ‌«المسالک و الممالک»

به مناسبت روز ملی خلیج‌فارس از نسخه دیجیتال کتاب نفیس ‌«المسالک و الممالک» در موزه ملی ایران رونمایی شد.