• جمعه 24 آبان 1398
  • 14:32

مطالب موجود برای 'تنب پرگان'

تنب پرگان؛ برگی از خلاقیت، نوزایی هنر و معماری ایران در دوران ساسانی

یک باستان شناس در نشست تخصصی اعلام کرد:

تنب پرگان؛ برگی از خلاقیت، نوزایی هنر و معماری ایران در دوران ساسانی

یک باستان شناس با بیان اینکه کارکرد بنای تنب پرگان هنوز مشخص نیست تصریح کرد: «زیبایی و دیگر ارزش های این بنا با هر کارکردی نمایانگر برگی دیگر از خلاقیت و نوزایی هنر و معماری ایران در دوران درخشان تمدن ساسانی است.»