• جمعه 16 خرداد 1399
  • 07:06

مطالب موجود برای 'تپه گاران'

کاوش در تپه گاران دشت دهلران آغاز شد

با حضور پژوهشگران متخصص داخلی و خارجی

کاوش در تپه گاران دشت دهلران آغاز شد

پروژه باستان شناسی دشت دهلران ، اهداف بلند مدت خود را به صورت کاوش در تپه گاران/غران آغاز کرده است.