• جمعه 26 مهر 1398
  • 14:29

مطالب موجود برای 'تپه گاران'

کاوش در تپه گاران دشت دهلران آغاز شد

با حضور پژوهشگران متخصص داخلی و خارجی

کاوش در تپه گاران دشت دهلران آغاز شد

پروژه باستان شناسی دشت دهلران ، اهداف بلند مدت خود را به صورت کاوش در تپه گاران/غران آغاز کرده است.