• ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398
  • 22:07

مطالب موجود برای 'جامعةالمصطفی'

برنامه‌ریزی و رایزنی برای استفاده از ظرفیت جامعةالمصطفی در جذب گردشگر خارجی

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی تأکید کرد

برنامه‌ریزی و رایزنی برای استفاده از ظرفیت جامعةالمصطفی در جذب گردشگر خارجی

در نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی با رئیس نمایندگی جامعةالمصطفی العالمیه خراسان، استفاده از ظرفیت جامعةالمصطفی در جذب گردشگر خارجی رایزنی و برنامه‌ریزی شد.

آخرین اخبار