• دوشنبه 23 تیر 1399
  • 07:33

مطالب موجود برای 'خوزستان ، گردشگری ، منطقه نمونه،مدیرکل میراث فرهنگ'

در کارگروه گردشگری استان خوزستان

طرح های اولیه دو منطقه نمونه گردشگری سد کرخه و خارستان بهبهان تصویب شدند

  • 09 مرداد 1392
  • 293
  • 0
در کارگروه گردشگری استان خوزستان که پس از سه سال و نیم به همت اداره کل میراث فرهنگی خوزستان تشکیل شد کلیات طرح های اولیه دو منطقه نمونه گردشگری سد کرخه و خارستان بهبهان مشروط به اخذ مجوز از ادارات ذیربط و مراجع قانونی در محل معاون...