• چهارشنبه 22 مرداد 1399
  • 11:34

مطالب موجود برای 'رستوران‌های بین‌راهی'

سامان‌دهی روند فعالیت‌های رستوران‌های بین‌راهی با نظارت مستقیم میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی

سامان‌دهی روند فعالیت‌های رستوران‌های بین‌راهی با نظارت مستقیم میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی

قائم‌مقام ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی بر لزوم سامان‌دهی روند فعالیت‌های رستوران‌های بین‌راهی با نظارت مستقیم میراث فرهنگی استان تأکید کرد.