• چهارشنبه 20 آذر 1398
  • 06:15

مطالب موجود برای 'سامانه جام'

94 شیء تاریخی ایلام در سامانه جام سامان‌دهی شد

در نیمه نخست امسال انجام شد

94 شیء تاریخی ایلام در سامانه جام سامان‌دهی شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از سامان‌دهی 94 قلم شیء تاریخی در سامانه جام در شش ماه نخست امسال خبر داد.  
ساماندهی 750 قلم شی تاریخی برای ثبت در سامانه جام

مدیر کل میراث فرهنگی اردبیل خبر داد

ساماندهی 750 قلم شی تاریخی برای ثبت در سامانه جام

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردبیل از ساماندهی 750 قلم شی تاریخی جهت ثبت در سامانه جام خبر داد.  
کارگاه آموزشی برای آشنایی امنای اموال با قوانین و مقررات برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی برای آشنایی امنای اموال با قوانین و مقررات برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی برای آشنایی امنای اموال با قوانین و مقررات با حضور کارشناسان اموال فرهنگی استان‌ها برگزار می‌شود.