• شنبه 16 آذر 1398
  • 15:06

مطالب موجود برای 'سلیم مؤذن‌زاده'

به بهانه ثبت ملی شیوه مداحی، نوحه‌خوانی و مناجات‌خوانی مرحوم سلیم موذن‌زاده اردبیلی

مصطفی پورعلی*

به بهانه ثبت ملی شیوه مداحی، نوحه‌خوانی و مناجات‌خوانی مرحوم سلیم موذن‌زاده اردبیلی

میراث‌فرهنگی معنوی که یونسکو به‌درستی در جامعیت مصادیق، این نوع میراث بشری را میراث‌فرهنگی ناملموس عنوان داده است به گستره بسیار مهمی از دانش‌ها، مهارت‌ها، شیوه‌ها و صنایع سنتی، آیین‌های شفاهی، آ...