• یکشنبه 26 خرداد 1398
  • 17:14

مطالب موجود برای 'سوخت روی چوب'

فرهنگ اصیل حک شده به دست استاد/سازی که صنعتی را احیا کرد

گفتگو با هنرمند سوخت روی چوب

فرهنگ اصیل حک شده به دست استاد/سازی که صنعتی را احیا کرد

سوخت روی چوب از صنایع دستی کمتر شناخته شده است که با وجود کش و قوس های فراوان، هنرمند اردبیلی با تلاش 15 ساله توانسته نسبت به معرفی و تثبیت جایگاه آن اقدام کند.