• دوشنبه 23 تیر 1399
  • 18:21

مطالب موجود برای 'سیدمحمد ابراهیمی'

تلاش برای نمایش موزه‌های خوزستان در فضای مجازی

رئیس موزه‌های استان خبر داد

تلاش برای نمایش موزه‌های خوزستان در فضای مجازی

رئیس اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی خوزستان از تلاش برای نمایش موزه‌های استان در فضای مجازی طی دوره شیوع ویروس کرونا خبر داد.