• جمعه 24 مرداد 1399
  • 09:38

مطالب موجود برای 'شب چله'

شب يلدا "شه و چله" در كردستان

شب يلدا "شه و چله" در كردستان

شب يلدا را در كردستان «شه‌و چله» (شب چله) يا «شه‌و زمسان» (شب زمستان)  مینامند. شبی كه پيش از فرارسيدن‌اش، هيجان و شور خاصی را در ميان مردم برمی‌انگيزد.