• پنجشنبه 01 اسفند 1398
  • 04:30

مطالب موجود برای 'طاق گرا'

فاز دوم ساماندهی طاق گرا انجام می‌شود

فاز دوم ساماندهی طاق گرا انجام می‌شود

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه گفت: «به‌زودی فاز دوم سامان‌دهی اثر تاریخی طاق‌ گرا را اجرا می‌کنیم.»
سامان‌دهی طاق گرا با اعتبار ۶۰۰میلیون تومان در حال اجراست

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه:

سامان‌دهی طاق گرا با اعتبار ۶۰۰میلیون تومان در حال اجراست

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: «عملیات سامان‌دهی محوطه و مسیر دسترسی طاق گرا با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان در حال اجراست.»