• دوشنبه 05 خرداد 1399
  • 19:15

مطالب موجود برای 'غار انجیری'

ساکنان غار انجیری در دوره فراپارینه سنگی دباغی پوست می‌کردند

در نشست تخصصی شانزدهمین گردهمایی باستان شناسی ایران مطرح شد:

ساکنان غار انجیری در دوره فراپارینه سنگی دباغی پوست می‌کردند

با توجه به فراوانی قابل توجه خراشنده های انتهایی و وجود آثار جالب توجهی از گل اخرا باستان شناسان دریافتند که دباغی پوست شکار، یکی از فعالیت های اصلی ساکنان غار انجیری در دوره فراپارینه سنگی بوده است.