• دوشنبه 05 اسفند 1398
  • 20:14

مطالب موجود برای 'مجلس،بافت‌های تاریخی'

روزهای خوب میراث‌فرهنگی در راه است

تائید طرح حمایت از مرمت بافت‌های تاریخی در شورای نگهبان

روزهای خوب میراث‌فرهنگی در راه است

طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌فرهنگی، که دو ماه پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، از سوی شورای نگهبان تائید شد و با تأیید این طرح پیش بینی می‌شود روزهای خوب میراث‌فرهنگی آغاز شود.