• شنبه 10 خرداد 1399
  • 19:30

مطالب موجود برای 'محمدجعفر یاحقی'

میراث فردوسی، نجات‌بخش هویت ملی است

محمدجعفر یاحقی:

میراث فردوسی، نجات‌بخش هویت ملی است

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: «ادبیات فارسی یک میراث ملی و تاریخی است و آنچه در گذشته اتفاق افتاده دارای اهمیت است و بخش مهمی از اهمیت ادبیات فارسی برای جهانیان، مساله قدمت آن است.»
کاشی ماندگار بر سردر منزل دکتر محمدجعفر یاحقی در مشهد نصب شد

کاشی ماندگار بر سردر منزل دکتر محمدجعفر یاحقی در مشهد نصب شد

به پاسداشت نیم‌قرن خدمات علمی و فرهنگی محمدجعفر یاحقی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی، کاشی ماندگار بر سردر منزل این فرهیخته فرهنگی در مشهد نصب شد.