• چهارشنبه 25 تیر 1399
  • 15:25

مطالب موجود برای 'موزه طب'

اولین موزه طب كشور در  ارومیه افتتاح می شود

اولین موزه طب كشور در  ارومیه افتتاح می شود

مسؤول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی از افتتاح اولین موزه طب کشور در ارومیه در آینده ای نزدیک خبر  داد.
پایان مرمت عمارت طبیب ارومیه/افتتاح اولین موزه طب در کشور

معاون میراث فرهنگی آذربایجان غربی خبر داد

پایان مرمت عمارت طبیب ارومیه/افتتاح اولین موزه طب در کشور

با پایان مرمت بنای تاریخی عمارت خانه طبیب ارومیه، در آینده ای نزدیک اولین موزه طب کشور افتتاح خواهد شد.