• چهارشنبه 25 تیر 1399
  • 15:47

مطالب موجود برای 'نسخه دیجیتال'

رونمایی از نسخه دیجیتال کتاب نفیس ‌«المسالک و الممالک»

به مناسبت روز ملی خلیج‌فارس انجام شد

رونمایی از نسخه دیجیتال کتاب نفیس ‌«المسالک و الممالک»

به مناسبت روز ملی خلیج‌فارس از نسخه دیجیتال کتاب نفیس ‌«المسالک و الممالک» در موزه ملی ایران رونمایی شد.