• یکشنبه 04 اسفند 1398
  • 09:09

مطالب موجود برای 'پارینه‌سنگی'

کشف سکونتگاه‌های پارینه‌سنگی در مازندران

کشف سکونتگاه‌های پارینه‌سنگی در مازندران

بررسی پیمایشی در منطقه هزارجریب استان مازندران منجر به کشف تعدادی سکونتگاه پارینه‌سنگی در این منطقه شد.