• شنبه 16 آذر 1398
  • 14:43

مطالب موجود برای 'گویش'

حفظ گویش‌ها و زبان‌های در خطر یک تکلیف است

در اولین جلسه شورای سردبیری مجله «گویش‌پژوهی» مطرح شد

حفظ گویش‌ها و زبان‌های در خطر یک تکلیف است

محافظت از زبان‌ها و گویش‌هایی که در معرض نابودی هستند، به‌عنوان یک تکلیف در اولین جلسه شورای سردبیری مجله گویش‌پژوهی مورد تاکید قرار گرفت.
گویش قمی، اصفهانی و قاینی، گویش‌های زبان فارسی امروز است

رئیس پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون:

گویش قمی، اصفهانی و قاینی، گویش‌های زبان فارسی امروز است

رئیس پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، گویش قمی، اصفهانی و قاینی را گویش‌های زبان فارسی امروز و گونه‌های زبانی متنوع و پرشمار رایج در کشور را متعلق به شاخه هند و ایرانی ...