• یکشنبه 26 خرداد 1398
  • 17:32

مطالب موجود برای ' بازدید سفیر استرالیا'

بازدید سفیر استرالیا از موزه مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس

بازدید سفیر استرالیا از موزه مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس

سفیر استرالیا در بازدید از موزه مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس، این موزه را مجموعه ای غنی از فرهنگ هرمزگان دانست.